Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Przedsiębiorstwo PPHU ELDOR Łukasz Baranowski realizuje projekt nr UDA-RPPD.01.04.01-20-3677/21-00 pn.: „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” w ramach działania Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.”

Cele projektu: Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa – wsparcie na kapitał obrotowy.

Nazwa wskaźnika rezultatu specyficznego dla stawki jednostkowej:
– Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstw – 3 miesiące.

Wartość projektu: 112 871,49zł
Wkład Funduszy Europejskich: 112 871,49 zł