Regulamin

OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(po zmianach z dn. 25 grudnia 2014 roku)

I. Podstawowe pojęcia


Sprzedawca - PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski z siedzibą w Łomży przy ulicy Poznańskiej 125, NIP: 7181966016, REGON: 200057212, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Sklep - sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.eldor24.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie będąca przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.eldor24.pl.
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r, poz. 1422 t.j..). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. W przypadku jeśli towar sprzedawany przez Sprzedawcę objęty jest dodatkową gwarancją wykraczającą poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie, wówczas stosowna informacja umieszczona jest przy produkcie.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez:
  • stronę www.eldor24.pl,
  • mailowo: [email protected],
  • telefonicznie (048) 539 099 220
  • fax (022) 201 32 61,
  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na wskazany adres e-mail.
  Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca rozpoczyna proces jego realizacji, przy czym:
  - w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – realizacja zmówienia rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  - w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem bankowym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu.
 3. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) potwierdzające dokonanie zakupu wraz z informacją o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy, choć nie uzależnia od tego rozpatrzenia reklamacji.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  • telefon - (048) 539 099 220
  • e-mail - [email protected],
  • fax - (022) 201 32 61,
  • adres korespondencyjny - PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski, Poznańska 125, 18-400 Łomża.
 7. Podana w zamówieniu cena jest wyrażona w złotych polskich (PLN) i jest kwotą brutto uwzględniającą należny podatek Vat. Do ceny doliczony zostanie koszt transportu towaru który pokrywa Klient w zależności od wybranej formy dostawy.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł)
  1. Firmą kurierską:
   • do 30 kg: 16,00 zł Firma kurierska DPD
   • do 300kg: 150,00 zł (*paleta) Firma kurierska DHL
   • do 50 kg: 36,00 zł Inpost
  2. Firmą kurierską za pobraniem:
   • do 50 kg: 56,00 zł Inpost
   • do 300kg: 150,00 zł (*paleta) Firma kurierska DHL
   • do 30 kg: 19,99 Firma kurierska DPD

*paleta - przesyłka nie może wystawać poza obrys palety, w przeciwnym wypadku koszt wysyłki jest wyliczany indywidualnie dla każdego klienta.

 1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (od 24 godzin na terenie Polski). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i możliwością wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
 3. Przy złożeniu zamówienia na ilość większą niż 50 mb przewodu ( np: yakxs 5x25, yaky 5x25 i inne ) cena wysyłki może ulec zmianie. Wynika to ze zmiany gabarytu przesyłki. O zmianie ceny wysyłki klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Pozostałe informacje

Zwrotowi nie podlega:

 • towar który był używany przez klienta, noszący ślady użytkowania
 • towar specjalnie odmierzony dla klienta np: ucięty kabel z rolki
 • towar specjalnie sprowadzony gdzie dostawca nie przyjmuje zwrotów lub koszty zwrotu są równoważne z wartością towaru

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki.
 • Płatności online - obsługiwane są poprzez system Blue Media S.A.
  • Dostępne formy płatności:
   • Płatność kartą
   • mTransfer
   • Przelew24 Banku BZWBK
   • iPKO
   • BLIK
   • Szybki przelew
   • iMoje
  • Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 • Przelewem na rachunek bankowy:
  • mBank: 32 1140 2004 0000 3302 5131 5582
  • Inteligo: 50 1020 5558 1111 1740 8600 0067
  • BGŻ: 97 2030 0045 1110 0000 0113 6460

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku złożone zamówienie zostaje przez Sprzedawcę usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 2. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

VI. Reklamacja

 1. W razie jakichkolwiek niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub niekompletnej dostawy, Klient oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć reklamację pod adresem e-mail: [email protected], podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (adres dostawy, numer zmówienia itp) i dokładnie opisując problem wypełniając protokół reklamacyjny dostępny na stronie: Do Pobrania.
 2. Reklamacja może również zostać złożona listem poleconym na adres: PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski, Poznańska 125, 18-400 Łomża.
 3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a brakujące elementy zostaną dosłane klientowi. W przypadku wyczerpania asortymentu , Klient może zdecydować czy Sprzedawca zwróci mu równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne dostępne w sklepie towary do wyboru.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.
 5. W przypadku konieczności zwrotu towaru, Klient odsyła towar do sklepu paczką pocztową priorytetową a Sprzedawca zwraca pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami dostawy oraz koszt przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru. Możliwe jest ustalenie innej dogodnej dla Klienta formy zwrotu towaru.
 6. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sprzedawca zwraca Klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 8. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 9. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 10. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 12. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 13. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 14. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 15. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 16. W przypadku stwierdzenia wady w trakcie dostawy klient zobowiązany jest o sporządzenie protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsument lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru i udzielenia informacji konsumentowi o tym prawie, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, a także przedsiębiorcom na prawach konsumenta, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na adres: PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski ul. Poznańska 125 18-400 Łomża. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 3. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli Klient zwraca jedynie część zakupionych towarów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te towary oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827):
  - świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  - w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów,
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  - zawartej w drodze aukcji publicznej,
  - świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  - dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r poz.1182 t.j. ze zm.).
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi oddzielną, jednoznaczną zgodę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez przedsiębiorcę działającego pod firmą: PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża, w szczególności przez sklep: www.eldor24.pl oraz kont użytkownika: pphu-eldor oraz julia24_pl w serwisie aukcyjnym allegro.pl, brak zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce "Polityka prywatności" na stronie Sklepu.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą PPHU "ELDOR" Łukasz Baranowski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://www.eldor24.pl/webpage/regulamin.html. Sprzedawca zastrzega możliwość zmian w Regulaminie, które obowiązują od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. Regulamin sklepu nie wyłącza oraz nie ogranicza praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązują postanowienia ustawowe
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r poz.1182 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r, poz. 1422 t.j..), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827).